Velkommen til Rabbe Consult a/s, d. 14-06-2024
 


 
     
Rabbe Consult a/s

Hvem er Rabbe Consult

Rabbe Consult har mange års erfaring med edb-løsninger. Kombineret med et dybtgående teoretisk kendskab til edb-netværk og Internet sikrer, at Rabbe Consult's rådgivning sker på et solidt fagligt fundament og med hensyntagen til det meget brede spektrum af muligheder og løsninger, der findes i dag.

Fremtidsrettede løsninger

Vi har til mål at medvirke til etablering af fremtidsrettede løsninger, der udnytter de muligheder, den moderne teknologi giver.

Løsninger der tager højde for brugernes og virksomhedens krav om brugervenlighed, fleksibilitet og valgfrihed til at vælge de værktøjer og platforme, der er mest effektive til den enkelte opgave.

Dette sker ved at yde en rådgivning, der ikke bare viser, hvordan eksisterende udstyr og systemer udnyttes bedst muligt, men også anviser muligheder for og metoder til at kombinere dette med nyt udstyr og programmel.

Det rette valg

Vi udfører professionel rådgivning inden for:

  • IT-Strategi
  • Kommunikation
  • Netværk
  • Klient/Serverløsninger

Som eksempler på dette kan nævnes: Udarbejdelse af IT strategier, bistand i forbindelse med anskaffelser og gennemførelse af udbudsforretninger, implementering af Web-servere og elektroniske konference- og postsystemer.

Kort sagt skræddersyede Løsninger!

Rabbe Consult udvikler og forhandler en række professionelle programmer, der dækker de fleste virksomheders behov. Programmer der består af faste basismoduler, samt en mulighed for at skræddersy programmet til den enkelte virksomhed, i erkendelse af at ikke to virksomheder er ens.

KursusMaster
KongresMaster
BookingMaster
FileMaker Pro
FirstClass

Rabbe Consult har siden 1993 gennemført opgaver for en lang række organisationer samt større og mindre virksomheder. Kunder